אחריות המוצר - Smarter Surfaces

אחריות המוצר

אחריות המוצר

סמארטר סורפסז היא חברה מובילה בעולם בפתרונות למשטחים חדשניים. אנו גאים שכל המוצרים שלנו עומדים בהתקנים הגבוהים ביותר.

אנו בטוחים שהמוצרים שאנו מפתחים עמידים ומספקים ביצועים אופטימלים. כדי לתת לך גם את הביטחון הזה, כל המוצרים שלנו מגובים בערבויות.

צבע לוח לבן/מחיק יבשה, צבע לוח מחיק אנטי-מיקרוביאלי חכם וצבע לוח מחיק מגנטי חכם

סמארטר סורפסז™ מציעה אחריות ל 10 שנים על הביצועים של מוצרי צבע לוח לבן/מחיק יבש הבאים :

 • צבע לוח מחיק חכם (לבן)
 • צבע לוח מחיק חכם (שקוף)
 • צבע לוח מחיק אנטי-מיקרוביאלי חכם
 • צבע לוח מחיק מגנטי חכם (לבן)
 • צבע לוח מחיק מגנטי חכם (שקוף)

 

במהלך תקופת האחריות, מובטח שהמוצרים אלה לא יסדקו או יתקלפו, יהיו עמידים לכתמים ולא יראו דהייה בתנאי שמשתמשים בהם עם אביזרי הלוח המתאימים, ומנוקים ומתוחזקים בהתאם להנחיות שלנו.

יש להשתמש בהם לפני תאריך התפוגה המודפס על הפח.

מוצרי צבע וטיח מגנטיים

סמארטר סורפסז™ מציעה אחריות ל 10 שנים על הביצועים של המוצרים המגנטיים הבאים:

 • צבע מגנטי חכם
 • צבע סופר מגנטי
 • טיח מגנטי חכם

 

האחריות מבטיחה שהמוצרים אלה ימשיכו להיות קליטים מבחינה מגנטית, לתקופה של 10 שנים, בשימוש עם מגנטים ניאודימיום סטנדרטיים.

יש להשתמש בהם לפני תאריך התפוגה המודפס על הפח.

פרטים מלאים על תנאים והגבלות של צבעים פונקציונליים, טיח וצבעים להקרנה

האחריות המוגבלת ל-10 שנים תקפה בין הרוכש המקורי לבין חברת סמארטר סורפסז™ וניתן לבצע אותה רק על ידי הרוכש המקורי עם הצגת חשבונית הקנייה.

יש להשתמש במוצרי הלוח המחיק שלנו תוך שישה חודשים מתאריך הרכישה (לא כולל טפטים).

יש ללהשתמש במוצרים המגנטיים שלנו תוך שישה חודשים מתאריך הרכישה (לא כולל טפטים).

האחריות חלה רק אם המוצר הותקן בהתאם להוראות היישום שלנו.

האחריות לא תחול על כל מוצר שהיה חשוף להתעללות, שימוש לא נכון, נזק, הזנחה או תאונה מעבר למגבלות של סמארטר סורפסז™ (כולל אך ללא הגבלה: תנאים סביבתיים והשפעות ישירות).

האחריות זו לא תחול על פגמים כלשהם שנגרמו על ידי החומרים שעל השטח שעליהו מיושמים המוצר/ים.

האחריות מוגבלת רק להחלפה מלאה או חלקית של המוצר ואינה מכסה התקנה, משלוח, מיסים או כל עלויות אחרות שעלולות לצאת.

צבעי פנים להקרנה

סמארטר סורפסז™ מציעה אחריות ל 5 שנים על הביצועים של המוצרים להקרנה פנימית הבאים:

 • צבע להקרנה חכם (פרו Pro) - לבן
 • צבע להקרנה - טווח קצר ( Short Throw ) חכם
 • צבע להקרנה אינטראקטיבי חכם
 • צבע לוח מחיק להקרנה - חצי מאט חכם
 • צבע להקרנה חכם שקוף
 • צבע להקרנה ניגודיות גבוהה חכם
 • צבע להקרנה עם ניגודיות גבוהה (Ultra High Contrast) חכם؟
 • צבע להקרנה שחור חכם
 • צבע להקרנה דוחה אור סביבתי חכם ALR
 • צבע מסך ירוק חכם

 

במהלך תקופת האחריות, מובטח שהמוצר לא יסדק או יתקלף, ולא יראה דהייה ניכרת בבתנאי שהשימוש והתחזוקה יהיו בהתאם להנחיות שלנו.

האחריות חלה רק אם המוצר הותקן כהלכה בהתאם להוראות היישום שלנו, המסופקות עם הצבעים וזמינים באתר האינטרנט שלנו.

יש להשתמש בהם לפני תאריך התפוגה המודפס על הפח.

פרטים מלאים על תנאים והגבלות ש צבעים להקרנה פנימיים

האחריות המוגבלת ל-5 שנים תקפה בין הרוכש המקורי לבין חברת סמארטר סורפסז™ וניתן לבצע אותה רק על ידי הרוכש המקורי עם הצגת חשבונית הקנייה.

האחריות חלה רק אם המוצר הותקן בהתאם להוראות היישום שלנו.

יש ליישם את מוצרי הקרנה שלנו תוך שישה חודשים מתאריך הרכישה (לא כולל טפטים).

האחריות לא תחול על כל מוצר שהיה חשוף להתעללות, שימוש לא נכון, נזק, הזנחה או תאונה מעבר למגבלות של סמארטר סורפסז™ (כולל אך ללא הגבלה: תנאים סביבתיים והשפעות ישירות).

האחריות זו לא תחול על פגמים כלשהם שנגרמו על ידי החומרים שעל השטח שעליהו מיושמים המוצר/ים.

האחריות מוגבלת רק להחלפה מלאה או חלקית של המוצר ואינה מכסה התקנה, משלוח, מיסים או כל עלויות אחרות שעלולות לצאת.

צבעים לרצפה ולהקרנה חיצונית

סמארטר סורפסז™ מציעה אחריות ל 18 חודשים על הביצועים של מוצרי צבע לוח לבן/מחיק יבש הבאים :

 • צבע להקרנה חיצוני חכם
 • צבע להקרנה לרצפה חכם

 

עבור צבעי הקרנה לרצפה ולשימוש חיצוני אחריות המוצר היא ל-18 חודשים ומובטחת לא להיסדק או להתקלף, ולא להראות שום דהייה ניכרת בתנאי השימוש והתחזוקה הם בהתאם להנחיות שלנו בתקופה זו.

האחריות חלה רק אם המוצר הותקן כהלכה בהתאם להוראות היישום שלנ, אשר מסופקים עם הצבעים וזמינים באתר האינטרנט שלנו.

יש להשתמש בהם לפני תאריך התפוגה המודפס על הפח.

פרטים מלאים על תנאים והגבלות של צבעים לרצפה ולהקרנה חיצונית

האחריות המוגבלת ל-18 חודזים תקפה בין הרוכש המקורי לבין חברת סמארטר סורפסז™ וניתן לבצע אותה רק על ידי הרוכש המקורי עם הצגת חשבונית הקנייה.

האחריות חלה רק אם המוצר הותקן בהתאם להוראות היישום שלנו.

יש ליישם את מוצרי הקרנה שלנו תוך שישה חודשים מתאריך הרכישה (לא כולל טפטים).

האחריות לא תחול על כל מוצר שהיה חשוף להתעללות, שימוש לא נכון, נזק, הזנחה או תאונה מעבר למגבלות של סמארטר סורפסז™ (כולל אך ללא הגבלה: תנאים סביבתיים והשפעות ישירות).

האחריות זו לא תחול על פגמים כלשהם שנגרמו על ידי החומרים שעל השטח שעליהו מיושמים המוצר/ים.

האחריות מוגבלת רק להחלפה מלאה או חלקית של המוצר ואינה מכסה התקנה, משלוח, מיסים או כל עלויות אחרות שעלולות לצאת.

טפטים פונקציונליים

סמארטר סורפסז™ מציעה אחריות ל 10 שנים על הביצועים של מוצרי הטפטים הבאים:

 • טפט/חיפוי קיר לוח מחיק חכם
 • טפט מגנטי חכם
 • חיפוי קיר חכם 2 ב1: להקרנה ולוח מחיק יבש
 • חיפוי קיר חכם 2 ב1: מגנטי ולוח מחיק יבש
 • חיפוי קיר חכם 3 ב1: להקרנה, מגנטי ולוח מחיק יבש

 

האחריות חלה רק אם המוצר הותקן כהלכה בהתאם להוראות היישום שלנ, אשר מסופקים עם הטפטים וזמינים באתר האינטרנט שלנו.

פרטים מלאים על תנאים והגבלות של הטפטים הפונקציונליים

האחריות לא תחול על כל מוצר שהיה חשוף להתעללות, שימוש לא נכון, נזק, הזנחה או תאונה מעבר למגבלות של סמארטר סורפסז™ (כולל אך ללא הגבלה: תנאים סביבתיים והשפעות ישירות).

האחריות זו לא תחול על פגמים כלשהם שנגרמו על ידי החומרים שעל השטח שעליהו מיושמים הטפטים.

יש לדווח על כל נזק להמוצר לפני התקנה. כל נזק שדווח לאחר ההתקנה לא יכוסה באחריות.

האחריות מוגבלת רק להחלפה מלאה או חלקית של המוצר ואינה מכסה התקנה, משלוח, מיסים או כל עלויות אחרות שעלולות לצאת.

סרטים דביקים חכמים

סמארטר סורפסז™ מציעה אחריות ל 5 שנים על הביצועים של מוצרי הטפטים הבאים:

 • סרט דביק חכם למשרד: לוח מחיק יבש - לבן
 • סרט דביק חכם למשרד: לוח מחיק לבש - שקוף
 • סרט דביק חכם למשרד: להקרנה ולוח מחיק יבש

 

האחריות חלה רק אם המוצר הותקן כהלכה בהתאם להוראות היישום שלנ, אשר מסופקים עם הסרטים וזמינים באתר האינטרנט שלנו.

פרטים מלאים על תנאים והגבלות של סרטים חכמים למשרדים

האחריות לא תחול על כל מוצר שהיה חשוף להתעללות, שימוש לא נכון, נזק, הזנחה או תאונה מעבר למגבלות של סמארטר סורפסז™ (כולל אך ללא הגבלה: תנאים סביבתיים והשפעות ישירות).

האחריות זו לא תחול על פגמים כלשהם שנגרמו על ידי החומרים שעל השטח שעליהו מיושמים הסרטים של סמארטר סורפסז. אחריות זו לא תחול על קצוות שבהם הסרט מתרומם מהמשטח או הדבק נפרד מהמשטח. כדי להימנע מכך, יש לכסות את כל הקצוות החשופים במסגרת.
יש לדווח על כל נזק להמוצר לפני התקנה. כל נזק שדווח לאחר ההתקנה לא יכוסה באחריות.
האחריות מוגבלת רק להחלפה מלאה או חלקית של המוצר ואינה מכסה התקנה, משלוח, מיסים או כל עלויות אחרות שעלולות לצאת.

צבע לוח גיר

סמארטר סורפסז™ מציעה אחריות ל 5 שנים על הביצועים של מוצרי צבע לוח גיר

במהלך תקופת האחריות, מובטח שהמוצר לא יסדק או יתקלף, ולא יראה דהייה ניכרת בתנאי שהשימוש והתחזוקה יהיו בהתאם להנחיות שלנו.

האחריות חלה רק אם המוצר הותקן כהלכה בהתאם להוראות היישום שלנ, אשר מסופקים עם הצבעים וזמינים באתר האינטרנט שלנו.

יש להשתמש בהם לפני תאריך התפוגה המודפס על הפח, אשר לא יהיה פחות מ-30 יום מתאריך הרכישה.

פרטים מלאים על תנאים והגבלות של צבע לוח גיר

האחריות המוגבלת ל-5 שנים תקפה בין הרוכש המקורי לבין חברת סמארטר סורפסז™ וניתן לבצע אותה רק על ידי הרוכש המקורי עם הצגת חשבונית הקנייה.

האחריות חלה רק אם המוצר הותקן כהלכה בהתאם להוראות היישום שלנו.

יש ליישם את צבע גיר שלנו תוך שישה חודשים מתאריך הרכישה.
האחריות לא תחול על כל מוצר שהיה חשוף להתעללות, שימוש לא נכון, נזק, הזנחה או תאונה מעבר למגבלות של סמארטר סורפסז™ (כולל אך ללא הגבלה: תנאים סביבתיים והשפעות ישירות).

האחריות זו לא תחול על פגמים כלשהם שנגרמו על ידי החומרים שעל השטח שעליהו מיושמים המוצר/ים.

האחריות מוגבלת רק להחלפה מלאה או חלקית של המוצר ואינה מכסה התקנה, משלוח, מיסים או כל עלויות אחרות שעלולות לצאת.

Scroll to Top דילוג לתוכן