מדיניות פרטיות - Smarter Surfaces

מדיניות פרטיות ותנאי שימוש

ענוד למסחר כללי בע"מ ח.פ. 512321179, המפיץ הבלעדי לחברת סמארטר סורפסז (להלן:"החברה") מפעילה את אתר האינטרנט www.smartersurfaces.co.il (להלן: "האתר"). השימוש באתר כפוף לתנאי שימוש אלה ול מדיניות הפרטיות של החברה. על המבצע פעולה כלשהי באתר (להלן:"המשתמש") לקרוא את תנאי שימוש אלה במלואם בקפידה, לפני השימוש באתר. תשומת לב המשתמש מופנית לכך שתנאי השימוש מהווים הסכם מחייב בינך כמשתמש לבין החברה, וכי ככל שאינך מסכים להוראה כלשהי מתנאי שימוש אלה, עליך להפסיק באופן מידי לעשות שימוש באתר. בעצם השימוש באתר מובעת הסכמה לתנאי השימוש, כפי נוסחם מעת לעת.

כללי
חברת ענוד שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולכן יש לבחון את תנאי השימוש לפני כל שימוש באתר. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינוי כלשהו בתנאי השימוש, הסעד היחיד הוא הפסקת השימוש באתר. כל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם הוספתו באתר, אלא אם נאמר אחרת בפרסום בדבר השינוי של תנאי השימוש.

רק האמור בתנאי שימוש אלה יחייב את חברת ענוד. מקום בו יש סתירה או אי-התאמה בין האמור בתנאי שימוש אלה ובין האמור במקום כלשהו באתר או במקום אחר, האמור בתנאי שימוש אלה יגבר.

שימוש באתר וכללי התנהגות של המשתמש

 • 1. הקנייה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי קרא והבין את תקנון האתר וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הנוגעות בהפרת התחייבות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
 • 2. לביצוע פעולה באתר רשאי כל משתמש שברשותו כרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה.
 • 3. אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה.
 • 4. עצם קנייתך באתר אתה מצהיר כי קראת והבנת את התקנון והסכמת אליו (ושאתה בן 18 ומעלה)
 • 5. עצם קנייתך באתר מאפשרת להנהלת האתר לשלוח אל הלקוח דואר אלקטרוני פרסומי לגבי מוצריה.
 • 6. החברה מציעה למכירה מגוון רחב של מוצרים (להלן:"המוצרים"). לצד המוצרים המיועדים למכירה מצוינת במפורש העובדה כי ניתן לרכוש אותם באמצעות סימון בעגלת הקניות. למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, הרי שלעתים מוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי. אם המוצרים חסרים, תישלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או באמצעות הטלפון. במקרה הזה, שומרת לעצמה החברה את הזכות להגיש לך, במידה וישנה כזאת, הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם תקבל את הצעתנו, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב, תימחק הזמנתך ואנו נימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך.
 • 7. החברה רשאית לשנות ו/או לעדכן את מפרט המוצרים ואת המחיר של המוצרים

אופן ביצוע הזמנה

 • 1. לאחר שביצעת את ההזמנה תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך. לתשומת לבך: אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את המוצרים שהזמנת, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.
 • 2. רק לאחר שהחברה תסיים לבדוק את פרטי כרטיס האשראי שלך ותקבל את אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתך כברת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים שהזמנת, בתנאי שהם מצויים במלאי של החברה.
 • 3. כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך ועיבודה על ידינו.
 • 4. אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצרים, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, תהיה החברה רשאית לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.
 • 5. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ו/או בכל דין.
 • 6. בכל מקרה על הלקוח/ה לוודא שפרטי ההזמנה שהוקלדו הם נכונים. אין החברה או עובדים מטעמה לוקחים אחריות על כל תקלה שתתרחש עקב אי הקלדת פרטים נכונים כגון פרטי משלוח, מספר טלפון וכו'.

אמצעי התשלום

התשלום בגין הרכישות יבוצע באמצעות כל אמצעי תשלום המופיעים באתר. שליחת המוצרים תתבצע רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על תקינות העסקה. זיכוי כספי בגין ביטול עסקה ששולמה יעשה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעי שיק לפקודת הלקוח, והכל בהתאם להוראות הדין.

אספקה והובלה

 • 1. זמני האספקה להם אנו מתחייבים הם עד 7 ימים (להלן:"מועדי האספקה"). חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א`-ה' עד השעה 16:00, למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים ובמקרים של כוח עליון כגון מלחמה וכדי. יחד עם זאת, חברתנו עושה כמיטב יכולתה להקדים את זמן האספקה (וברוב המקרים מצליחה)
 • 2. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, או אספקת המוצרים ו/או השירותים, ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד הרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאי האתר מטעמו של חברתנו להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.
 • 3. עיכובים שנגרמו על ידי הלקוח יהיו באחריותו בלבד, ויחולו הוראות סעיף 43 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל”ג-1973, בשינויים המחויבים לעניין חיובים מותנים.
 • 4. זמני האספקה של מוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה ע"י חברתנו ואינם בשליטתה והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה נגד החברה עקב שיבושים באספקה שלא באמצעות שליח.
 • 5. אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם חברתנו, ובכפוף לרשימת הישובים של החברה בהם מתבצעת שליחות עד הבית. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם חברתנו לבצע את משלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי המשלחים, יובהר העניין ללקוח וימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים. יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, תהיה חברתנו הפוסקת הבלעדית.
 • 6. במשלוח מהיר (משלוחי שליחים) חובה לספק מספר טלפון נייד, זמין ובשימוש. אי מסירת טלפון נייד גוררת ביטול התחייבות החברה לזמן האספקה המובטח במדיניות המשלוחים ויכולה לגרור עיכובים בלתי-ניתנים לצפיה ו/או שליטה.

איסוף עצמי
בתהליך ההזמנה הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות באיסוף עצמי, וזאת על ידי תיאום ישיר של הלקוח עם נציג מהחברה. איסוף המוצר יתבצע בתוך 5 ימי עסקים מיום השלמת ההזמנה וזאת לאחר אישור איסוף מהחברה.

ביטול הזמנה ו/או חסימת משתמש
החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכירה ו/או למנוע ממשתמש מלעשות שימוש באתר ו/או לרכוש מוצרים באתר. על פי שיקול דעתה הבלעדי, באם יתברר לה שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או מנוגדות לתנאי התקנון.
הודעה על ביטול ההזמנה יכול שתימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת דואר אלקטרוני המעודכנת אצל החברה

ביטול עסקה
מדיניות ביטול זו תהא כפופה לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981, ואין באמור בסעיף שלהלן לגרוע ממנו.

 • 1. במקרה של ביטול הזמנה טרם יציאת המשלוח אל בית הלקוח ניתן לבטל את הזמנה ולקבל זיכוי עבור מלוא הסכום.
 • 2. ניתן לבטל רכישת מוצרים בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלתם, כשהם ארוזים באריזתם המקורית וסגורים בסגירת היצרן ולא נעשה בהם שימוש, וזאת בהודעה בכתב לדואר אלקטרוני support@smartersurfaces.co.il. הביטול יכנס לתוקפו רק עם אישור קבלת ההודעה על-ידי החברה
 • 3. לאחר בירור פנייתך יש להחזיר את המוצר לכתובת אשר תינתן לך עד 14 ימים מיום קבלת המוצר באופן שסוכם מול נציג החברה. לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששילמת עבורם, ובניכוי עלות שליחות. אם המוצר נבדק על ידי גורם מטעם חברתנו ונמצא שהוא לא הוחזר כחדש, באריזתו החדשה והמקורית וסגור בסגירת ספק, לרבות כל מרכיבי המוצר והאריזה , לא ניתן יהיה לזכות בגין מוצר זה. כלל זה חל על כל סוגי המשלוחים.
 • 4. במקרה בו המוצרים אותם קיבלת לא היו תקינים בעת קבלתם, לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול.
 • 5. חשוב לציין כי כל המוצרים נבדקים לפני שילוח. במקרה של מוצר פגום אתה רשאי לשלוח את המוצר בצירוף חשבונית המס שקיבלת ומכתב המתאר את הבעיה במוצר. לאחר שנקבל את פנייתך, נשלח אליך שנית את המוצר על פי הזמנתך המקורית ובלבד שהוא נמצא במלאי. הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14 לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981.
 • איסוף על ידי שליח החברה (בתשלום)
  במקרה בו בשל טעות של החברה הגיע המוצר אל הלקוח כאשר הוא פג תוקף החברה תחליף ללקוח את המוצר או תאסוף ממנו אותו (על חשבונה) ותזכה אותו במלוא הסכום.
  החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר העסקה או 100 ש"ח לפי הנמוך מבניהם.
  ולפי חוק הגנת הצרכן. מובהר כי ביטול הזמנה כאמור יעשה כנגד הצגת חשבונית או פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה.
  במקרים של טובין שיוצר במיוחד עבור הלקוח – לא יהיה ללקוח כל זכות לבטל ו / או להחזיר את המוצר לחברה

  פרסום ושיווק

  תמונות המופיעות באתר הינן לצרכי המחשה בלבד וייתכן שיהיו הבדלים שונים בין המוצר שיתקבל בפועל לבין המוצר כפי שהופיע בתמונה באתר, לרבות בגוון ומאפיינים נוספים.
  בנוסף, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתוכן המצוי באתר ו/או בשירותים השונים בו, ולא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, הנגרם עקב הגישה לאתר והשימוש בהם או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר.
  החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתמש באתר או על ידי כל צד שלישי.

  פרטיות
  הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של החברה. החברה לא תעביר את פרטיך האישיים לאף גורם אחר זולת לספקים (ללא פרטי כרטיס האשראי) וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.
  החברה תהיה חייבת למסור את הפרטים האישים שלך אם זה נדרש עפיי דין ו/או רשות מוסמכת
  החברה שומרת את המידע ומשתמשת בו, בכפוף למגבלות תנאי שימוש אלה והוראות הדין החל, לצורך ובמסגרת ניהול האתר והפעלתו והאפשרות לתת שירותים למשתמשים ובכלל זה (א) לצורך ניהול רישום המשתמש באתר, זיהויו מתן גישה לשימוש באתר; (ב) לאפשר את ביצוע ומימוש הרכישות באמצעות האתר – ובכלל זה יצירת קשר עם המשתמש למתן עדכונים או הודעות אינפורמטיביות בקשר עם השירותים הניתנים ו/או המוצרים הנמכרים באמצעות האתר, ניהול תשלומים, ביצוע בקרה ומניעת הונאות, ניהול החזרות ובירורים ועוד; (ג) לאפשר סיוע בבקשות או בפניות של משתמש; (ד) למטרות שיווק וקידום מכירות, ובכלל זה ניהול הרשמה ומנוי לניוזלטר, פניה למשתמש בכל דרך ובכלל זה למטרות שיווק, דיוור ישיר, קידום מכירות ופרסום בכל אמצעי תקשורת, שליחת מידע בנוגע למוצרים או שירותים של החברה במגוון אמצעים ובכלל זה דואר אלקטרוני או מסרון (SMS / וואטצאפ) ולרבות תוך שימוש בקבצי "עוגיות" (" ("Cookies; (ה) בכדי לשפר ולהעשיר את השירותים, התכנים והמוצרים המוצעים באתר, ובכלל זה להתאימם להעדפות המשתמשים; (ו) לצורך ניתוח שימוש ואיכות לרבות ניתוח מידע וסטטיסטיקות, עריכת סקרים, איסוף ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, ועוד.
  החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות" (cookies), קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב הלקוח.
  האתר עושה שימוש בכלים אוטומטיים לצורך אפיון השימוש של המשתמש באתר ושיפור חווית הגלישה. כלים אלה אוספים מידע אודות המשתמש ואודות השימוש שלו באתר. מידע זה כולל, בין היתר, גם את מספר המבקרים באתר, פרטי ספק שירותי האינטרנט של המשתמש, כתובתו בפרוטוקול האינטרנט (כתובת IP), מיקום המכשיר בו נעשה שימוש בגישה לאתר, מהיכן הגיע לאתר, זמני ואופני השימוש באתר, סוג הדפדפן ופרטים נוספים המעידים על אופן השימוש באתר, הסכמה לשימוש במידע לצורכי החברה, שיפור חווית הגלישה, בדיקות פנימיות וכדומה. המידע הכללי נאסף על בסיס מצטבר ולא מזוהה אישית, דהיינו, לא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהפך. המידע הכללי לגבי המבקרים באתר משותף לחטיבות העסקיות השונות של החברה לצורך שיפור תוכן האתר, איכותו וטיב השירותים הניתנים באמצעותו
  האתר אף עשוי לעשות שימוש בקובצי "עוגיות/קוקיס" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש, אפיון המוצרים המתאימים לו, פרסומות מותאמות עבורו אף בגלישתו באתרים אחרים, הקלה על השימוש באתר ולצרכי אבטחת מידע. הקוקיס הם קבצי טקסט הנוצרים עם השימוש באתר, בהנחה שהגדרות המכשיר של המשתמש מאפשרות זאת. חלק מהקוקיס יפקעו כאשר המשתמש יסגור את האתר וייתכן כי אחרות יישמרו על גבי הזיכרון במכשיר. ככל שהמשתמש אינו מעוניין בקוקיס, הוא יוכל להימנע מכך על-ידי שינוי ההגדרות הדפדפן שלו. עם זאת, יש לזכור כי נטרול הקוקיס עלול לגרום לכך שהמשתמש לא יוכל לעשות שימוש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.

  קניין רוחני

  כל זכויות הקניין באתר, והוא והתכנים שלו מהווים רכושה הבלעדי של החברה. החברה היא הבעלים או בעלת רישיון שימוש בכל זכויות יוצרים, זכויות בסימני המסחר, זכויות בעיצובים, וכן בכל זכויות קניין רוחני אחר, בין אם רשומות ובין אם אינן רשומות, הגלומות באתר ו/או בתכנים שלו, לרבות, אך מבלי למעט, דימויים גרפיים, סרטונים, תצלומים, דמויות, מוזיקה, קולות, צלילים או טקסט באתר ו/או בתכנים שלו. אין בשימוש אשר נעשה באתר ו/או בתכנים שלו כדי להקנות למשתמש איזה מזכויות הקניין הרוחני כאמור באתר ו/או בתכנים שלו, מלבד הזכות לעשות שימוש באתר ו/או בתכנים שלו בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלה.
  האתר ותוכנו נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי ואין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לשווק ו/או למכור ו/או לסרוק ו/או לתרגם ו/או להציג כל חומר כמפורט לעיל אלא בהסכמתה המפורשת של חברת ענוד, מראש ובכתב

  חובות המשתמש

  בעת השימוש באתר, יש להימנע מכל פעולה שיש בה כדי לגרום להפרת זכויות קניין רוחני או כל זכות אחרת של החברה ו/או של צדדים שלישיים
  המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר ובמידע אך ורק על פי החוק ולא לחבר קישור לאתר ו/או להשתמש באתר ו/או במידע לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות אחרת; (ב) מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של חברת ענוד ו/או צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; (ד) מידע או חומר אחר המפר דין כלשהו; או (ה) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של החברת.
  המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברת, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות תנאי שימוש אלה ו/או כל דין ו/או פועל במרמה כלפי משתמשים אחרים, החברה ו/או אתר, תהא החברה רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר, להעביר את דפוסי התנהגות של המשתמש באתר לצדדים שלישיים וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים..

  הפרות וסעדים

  החברה תהיה רשאית, אך לא מחויבת, לאכוף את הוראות תקנון זה ולפעול בכל מקרה בו עלה חשש סביר להפרתם מצד לקוח או צד שלישי כלשהו.
  החברה תפעל על פי נוהל "הודעה"ו "והסרה" ותסיר (לפי שיקול דעתה) תוכן פוגעני ו/או המפר זכויות של צדדים שלישיים או פסול מסיבה אחרת והכל תוך זמן סביר ממועד קבלת הודעה על כך. לצורך כך יש לפנות בדואר אלקטרוני לכתובת הבאה support@smartersurfaces.co.il
  פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו בתי המשפט המוסמך בירושלים.

  שירות לקוחות
  בכל שאלה לגבי המוצרים המוצגים באתר ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני support@smartersurfaces.co.il או בטלפון +972 52 2674637, בימים א’-ה’ בין השעות 09:00-17:00

  תודה לכם

  Scroll to Top דילוג לתוכן